Deprecated: wp_make_content_images_responsive işlevi, 5.5.0 sürümünden başlayarak kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine wp_filter_content_tags() kullanın. in /home/u8956688/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atık ithal edebilir.

27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA
TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/3)