Uncategorized

Yeşil Havaalanı / Green Airport

By |2020-04-04T20:03:43+00:00Nisan 4th, 2020|Uncategorized|

Yeşil Havaalanı - Green Airport Havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması için devam eden Yeşil Havaalanı Projelerine danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda işletmelerden TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturması,

Endüstriyel Arıtma Sistemleri

By |2020-04-04T19:48:53+00:00Nisan 4th, 2020|Uncategorized|

Endüstriyel Arıtma Sistemleri Arıtma Atıksu Arıtma İçme Suyu Arıtma Kimyasal Arıtma Paket Arıtma Koku Arıtma Arıtma sistemleri projelendirmesi, uygulaması, montaj, revizyonu, ekipman temini, işletmeciliği ve danışmanlığı konularında  hizmetler vermektedir.  

Çevre Dostu Yeşil Binalar

By |2020-04-04T19:36:59+00:00Nisan 4th, 2020|Uncategorized|

Çevre Dostu Yeşil Binalar 'Yeşil' bir bina, tasarımında, yapımında veya işletiminde olumsuz etkileri azaltan veya ortadan kaldıran ve iklimimiz ve doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilen bir yapıdır. Yeşil binalar değerli doğal kaynakları korur ve yaşam kalitemizi arttırır. Bir binayı 'yeşil' yapabilecek bir dizi özellik vardır. Bunlar: Enerji, su ve diğer kaynakların verimli kullanımı Güneş

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi

By |2020-04-04T19:09:52+00:00Nisan 4th, 2020|Uncategorized|

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevre yönünde yapılan iyileştirmeler için konaklama tesislerinde yapılan çevre denetim neticesinde  bir puanlama yapılarak çevreye duyarlı konaklama tesisi plaketi verilmektedir. Konaklama tesislerinin plaketlerinde tür ve sınıflarını gösteren ifadeler yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

By |2020-04-04T10:36:19+00:00Nisan 4th, 2020|Uncategorized|

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kuruluşların (a) Faaliyetlerinin (süreçlerinin vb.) Çevreyi olumsuz etkilemesini en aza indirmeye (yani hava, su veya toprakta olumsuz değişikliklere neden olma) en aza indirilmesine yardımcı olmak için çevre yönetimiyle ilgili bir standartlar ailesidir; (b) Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve çevreye yönelik diğer gerekliliklere uymak;  (c) Yukarıdaki bahsi geçen konularda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek

Enerji Yönetim Hizmetleri

By |2020-04-04T10:28:54+00:00Nisan 4th, 2020|Uncategorized|

ENERJİ YÖNETİM HİZMETLERİ Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yol ise enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem oluşturmaktır. ISO 50001 standardı, kuruluşlara sürekli olarak politika üretme (amaçların değerlendirilmesi dâhil), eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden

Tıbbi Atık Yönetimi

By |2020-04-04T10:21:31+00:00Nisan 4th, 2020|Uncategorized|

Tıbbi Atık Yönetim Planı     Sağlık kuruluşlarında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden tıbbi atıkların yönetiminin sağlanabilmesi amacıyla 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı resmî gazetede yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan tıbbi atık yönetim planında; tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, tıbbi atık

GEKAP

By |2020-03-25T20:22:37+00:00Mart 25th, 2020|Uncategorized|

MEVZUAT 2872 Sayılı Çevre Kanunu Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmelik Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Bu tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütmektedir.) E-Beyanname