Tıbbi Atık Yönetim Planı

 

 

Sağlık kuruluşlarında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden tıbbi atıkların yönetiminin sağlanabilmesi amacıyla 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı resmî gazetede yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan tıbbi atık yönetim planında;
  1. tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi,
  2. tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar,
  3. tıbbi atık miktarları,
  4. tıbbi atık toplama sıklığı,
  5. tıbbi atık toplama rotası,
  6. tıbbi atık geçici depolama sistemleri,
  7. tıbbi atık toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu,
  8. tıbbi kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler,
  9. tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri
başta olmak üzere detaylı bilgilere yer verilmektedir. İş bu rapor her yıl ilgili yönetmelik hükümleri dikkate alınarak çevre danışmanı veya enfeksiyon komitesi tarafından güncellenmesi gerekmektedir.