ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşların
(a) Faaliyetlerinin (süreçlerinin vb.) Çevreyi olumsuz etkilemesini en aza indirmeye (yani hava, su veya toprakta olumsuz değişikliklere neden olma) en aza indirilmesine yardımcı olmak için çevre yönetimiyle ilgili bir standartlar ailesidir;
(b) Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve çevreye yönelik diğer gerekliliklere uymak; 
(c) Yukarıdaki bahsi geçen konularda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek
[1] ISO 14000, her ikisinin de ürünün kendisinden ziyade bir ürünün nasıl üretildiği süreciyle ilgili olduğu için ISO 9000 kalite yönetimine benzer. ISO 9001’de olduğu gibi, sertifika doğrudan ISO tarafından verilmektense üçüncü taraf kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Denetimler yapılırken ISO 19011 ve ISO 17021 denetim standartları geçerlidir. ISO 14001’in gereklilikleri Avrupa Birliği’nin Eko-Yönetim ve Denetim Programının (EMAS) ayrılmaz bir parçasıdır. EMAS’ın yapısı ve malzemesi, özellikle performans iyileştirme, yasal uyum ve raporlama görevleri ile ilgili olarak daha zordur.
[2] ISO 14001’in mevcut sürümü, Eylül 2015’te yayınlanan ISO 14001: 2015’tir.