Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevre yönünde yapılan iyileştirmeler için konaklama tesislerinde yapılan çevre denetim neticesinde  bir puanlama yapılarak çevreye duyarlı konaklama tesisi plaketi verilmektedir.
Konaklama tesislerinin plaketlerinde tür ve sınıflarını gösteren ifadeler yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alır.

 

 

19.06.2017 tarihli ve 30101 sayılı resmi gazete’de yayımlanan

“ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı