Çevre Dostu Yeşil Binalar

‘Yeşil’ bir bina, tasarımında, yapımında veya işletiminde olumsuz etkileri azaltan veya ortadan kaldıran ve iklimimiz ve doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilen bir yapıdır. Yeşil binalar değerli doğal kaynakları korur ve yaşam kalitemizi arttırır.
Bir binayı ‘yeşil’ yapabilecek bir dizi özellik vardır. Bunlar: Enerji, su ve diğer kaynakların verimli kullanımı Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımı Kirlilik ve atık azaltma önlemleri, yeniden kullanım ve geri dönüşümün sağlanması İyi iç ortam hava kalitesi Toksik olmayan, etik ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı Tasarım, inşaat ve işletimde çevrenin değerlendirilmesi Tasarım, inşaat ve işletme sırasında yolcuların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Değişen bir ortama uyum sağlayan tasarım Herhangi bir bina, ister ev, ister ofis, okul, hastane, toplum merkezi veya yukarıda listelenen özellikleri içermesi koşuluyla başka bir yapı olsun, yeşil bir bina olabilir. Bununla birlikte, tüm yeşil binaların aynı olmadığını ve olması gerekmediğini belirtmek gerekir. Farklı ülkeler ve bölgeler, hepsi yeşil binaya yaklaşımlarını şekillendiren farklı iklim koşulları, eşsiz kültürler ve gelenekler, farklı bina türleri ve yaşları veya geniş kapsamlı çevresel, ekonomik ve sosyal öncelikler gibi çeşitli özelliklere sahiptir.

Yeşil Bina 

  • LEED SERTİFİKALI

  • BREEAM SERTİFİKALI

  • DGNB SERTİFİKALI

  • EDGE SERTİFİKALI

  • B.E.S.T KONUT SERTİFİKALI

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği